PODAJ NUMER KARTY KLUBOWEJ
WYCIETY NA BRZEGU KARTY (suma liczb)